Đoàn Thanh

Giám Đốc Dự Án

  • 0974 998 968 (Mr. Đoàn Thanh)
  • 19train.jcidanang@gmail.com
  • 19train.jcidanang.com
  • Fanpage: fb.com/19train

Nguyễn Đức Kiên

Trưởng Ban Đối Ngoại
SĐT: 0981689892

Nguyễn Phạm Cát Nhi

Quản Lí Nhân Sự
SĐT: 0782569456

Phạm Mỹ Nga

Trưởng Ban Truyền Thông
SĐT: 0901955433

Trần Thị Hiền Trang

Trưởng Ban Điều Phối - Nhân Sự SĐT: 0382670929

Lê Thị Thanh Hiếu

Trưởng Ban Nội Dung
SĐT: 0989594580

Nguyễn Khánh Ly

Trưởng Ban Sự Kiện
SĐT: 0379973555