VỀ 19 TRAIN

12

Những số liệu
có thật!

Chúng tôi thực hiện khảo sát trên tệp 400 sinh viên
từ tất cả các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng
 • 70% sinh viên tham gia khảo sát
  Gặp khó khăn trong việc xác định nghề
 • 64% sinh viên tham gia khảo sát
  Gặp khó khăn trong việc tìm hiểu về nghề.
Sứ Mệnh

Kết nối nguồn lực để giải quyết vấn đề thiếu định hướng và môi trường phát triển nghề nghiệp trong sinh viên Miền Trung

Tầm Nhìn

Đến năm 2021, giúp 50.000 sinh viên Đà Nẵng nhận được giá trị từ dự án. Năm 2022 dự án sẽ mở rộng ra các tỉnh Miền Trung và 2023 sẽ đóng gói để thực hiện trong phạm vi cả nước

Những vấn đề nào
trong sinh viên hay gặp phải ?

 • Chọn sai ngành học
  Nhưng không biết các nghề khác như thế nào để tự học
 • Học đúng ngành
  Nhưng không biết chọn nghề cụ thể để phát triển
 • Chọn được nghề
  Nhưng không biết lộ trình phát triển như thế nào
 • Có lộ trình phát triển
  Nhưng không biết môi trường để rèn luyện nghề ở đâu

Mô hình dự án

NHÀ TRƯỜNG

Đóng góp nội dung, địa điểm và bảo trợ, các hoạt động có liên quan cho dự án. Sẽ có chất lượng sinh viên ra trường tốt từ đó thu hút được học viên nhiều hơn

SINH VIÊN

Tham gia các chuỗi Talkshow, Workshop và Thực tập tại doanh nghiệp. Sẽ có định hướng và kỹ năng nghề nghiệp tốt từ đó có việc làm tốt hơn

DOANH NGHIỆP

Giới thiệu các người giỏi nghề để chia sẻ và cung cấp môi trường thực tập cho sinh viên. Sẽ có nhân sự làm việc có chuyên môn nghề tốt từ đó phát triển nhanh hơn

Các Giai Đoạn

Giai Đoạn 1

(Đến Tháng 10/2021)

Tập trung phát triển
ngành nghề tại Đà Nẵng

Giai Đoạn 2

(Đến Tháng 10/2022)

Mở rộng quy mô dự án
ra một số tỉnh miền Trung

Giai Đoạn 3

(Từ 2022 trở đi)

Đóng gói dự án để chuyển giao
những tổ chức khác cùng thực hiện

Giai Đoạn 1

(Đến Tháng 10/2021)
Mở rộng quy mô dự án
ra một số tỉnh miền Trung

Giai Đoạn 3

(Từ 2022 trở đi)
Tập trung phát triển
ngành nghề tại Đà Nẵng

Giai Đoạn 2

(Đến Tháng 10/2022)

Đóng gói dự án để chuyển giao những tổ chức khác cùng thực hiện

Các Hoạt Động Offline

Tổ chức các Talkshow
"Chuyện làm nghề"

Chia sẻ các trải nghiệm trong quá trình làm nghề giúp người nghe hiểu thực tế hơn về nghề đó trong cuộc sống.

Tổ chức các Workshop
"Lộ trình nghề"

Sau các buổi Talkshow, sinh viên sẽ đăng ký để được chia sẻ sâu hơn lộ trình để một người mới có thể trở thành giỏi nghề: Lộ trình để học gì, làm gì, đọc sách gì…để giỏi nghề.

Tổ chức các Chuyên đề
"Thực tập nghề"

Để sinh viên có cơ hội làm thực tế các công việc trong một nghề và hiểu hơn về môi trường làm nghề.

Các Hoạt Động Online

Xây dựng các Group Cộng đồng ở mỗi nghề trên Facebook

Để sinh viên giao lưu nghề với nhau và trao đổi hỏi đáp nhanh với người chia sẻ trên con đường phát triển nghề

Xây dựng kênh Youtube chia sẻ các video từ hoạt động Offline

Để lưu trữ các nội dung chia sẻ ở các buổi Talkshow, Workshop được tổ chức và quay các bài học từ các Speaker

Xây dựng website lưu trữ các bài chia sẻ lộ trình phát triển nghề

Để lưu trữ các bài học, nội dung chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và lộ trình phát triển nghề